VEVA byggesett

Montessori

Fakta om Maria Montessori

Hun utførte vitenskapelig arbeid innen flere felt: psykiatri, pedagogikk og antropologi.


• Født 1870. Døde i 1952.
• Første kvinnelige lege i Italia.
• Jobbet først med stimulering av utviklingshemmede barn.
• Åpnet Casa dei Bambini i 1907.
• I dag finnes det barnehager og skoler som driver etter Montessori-prinsippene over hele verden. Aller flest i India, der Maria Montessori tilbrakte flere år av sitt liv.


Montessoriskole

En montessoriskole er en privatskole og/eller barnehage som praktiserer undervisningen i henhold til pedagogiske prinsipper grunnlagt av den italienske legen Maria Montessori. Pedagogikken er basert på barnas egenverdi, læring uten negative inntrykk, og at elevene selv skal søke etter kunnskap.


VEVA product er medlem av Montessori Europe